Midlertidig dispensation til flytbar is café i Slagelse Kommune

Publiceret 16-06-2020

Midlertidig dispensation til flytbar is café over sommersæson 2020
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 117k Skælskør Overdrev, Kobækvej 97, 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed midlertidig dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig flytbar is café.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01632

Midlertidig dispensation til flytbar is café i Slagelse Kommune.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig