Midlertidig dispensation til at opsætte seks pallekasser til opsamling af marint affald i Slagelse Kommune

Publiceret 15-06-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01572.

Midlertidig dispensation til at opsætte seks pallekasser i Slagelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler