Midlertidig dispensation til arrangement i Norddjurs kommune

Publiceret 22-06-2020

Midlertidig dispensation til lokal boldklubs arrangement fra 30. juli 2020 til 2. august 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3l Rygårde, Nørager, Strandvænget 7D, 8961 Allingåbro, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed midlertidig dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til lokal boldklubs arrangement.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02017.

Midlertidig dispensation til arrangement på matr. nr. 3l Rygårde, Nørager, Norddjurs Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig