Lovliggørende dispensation til udestue og terrasse i Bornholms Regionskommune

Publiceret 18-06-2020

Lovliggørende dispensation til udestue og terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 24, Arnager Fiskerleje, Nylarsker, Varpeløkken 10, 3700 Rønne i Bornholms Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 til en udestue og § 65b stk. 3, nr. 1 til terrassen, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02415.

Lovliggørende dispensation til udestue og terrasse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler