Dispensation til udvidelse af bolig i Samsø Kommune

Publiceret 24-06-2020

Dispensation til udvidelse af bolig inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 140b Onsbjerg By, Onsbjerg beliggende Havvejen 60 i Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af bolig, som ansøgt og jævnfør redegørelse i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01954.

Dispensation til tilbygning til bolig på Havvejen 60 i Samsø Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent