Dispensation til udstykning af genbrugsplads

Publiceret 02-06-2020

Dispensation til udstykning af genbrugsplads indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 18a Endelave By, Endelave i Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning, som ansøgt.

Dispensationen er meddelt på vilkår, at arealet fremadrettet henligger som ubebygget naturareal eller anvendes til landbrugsformål, i tråd med det oplyste.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01943.

Dispensation til udstykning af genbrugsplads.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent