Dispensation til udskiftning af eksisterende offentligt mobilt toilet til toiletbygning

Publiceret 03-06-2020

Dispensation til udskiftning af eksisterende offentligt mobilt toilet til toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000k, Jersore, Klinte, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af eksisterende mobilt toilet til toiletbygning som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01047.

Dispensation til udskiftning af toiletbygning.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler