Dispensation til udlægning af strandtæppe ved Køge Bugt Strandpark i Brøndby Kommune

Publiceret 23-06-2020

Dispensation til udlægning af strandtæppe inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand, Strandporten 10, 2660 Brøndby Strand i Brøndby Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til udlægning af et strandtæppe i træ ved Køge Bugt Strandpark.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00323.

Dispensation til udlægning af strandtæppe på Brøndby Strand.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler