Dispensation til trappe/rampe og lovliggørelse af terrænændringer efter nedlæggelse af benzintank i Bornholms Regionskommune

Publiceret 22-06-2020

Dispensation til trappe/rampe og lovliggørelse af terrænændringer efter nedlæggelse af benzintank, matr.369ei og 369u, Allinge-Sandvig Mar-jorder, Strandvejen 2, 3770 Allinge, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet har truffet afgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, om lovliggørende dispensation til udførte samt yderligere ansøgte terrænarbejde som beskrevet i medsendte henvendelse af 18. januar 2019 fra Bornholms Regionskommune.
Der meddeles endvidere principiel dispensation til etablering af en trappe/rampe med opholdsplateauer ned til klippekysten. Et konkret projekt skal fremsendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse forinden anlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnumer 19/00355

Dispensation til trappe - rampe og lovliggørelse af terrænændringer efter nedlæggelse af benzintank i Bornholms Regionskommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent