Dispensation til tagvinduer inden for strandbeskyttelseslinjen i Langeland Kommune

Publiceret 30-06-2020

Dispensation til at isætte tagvinduer inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 51b, Rudkøbing Markjorder, Rue Mark 2, 5900 Rudkøbing i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplus sagsnummer 19/03126

Dispensation til tagvinduer

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler