Dispensation til skovrejsning i Haderslev Kommune

Publiceret 15-06-2020

Dispensation til skovrejsning indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 254 Sønderballe, Hoptrup i Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skovrejsning jf. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00837.

Dispensation til skovrejsning i Haderslev Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent