Dispensation til shelterplads

Publiceret 09-06-2020

Dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ved Hotel Stege Nor ifm. projekt Naturbaser ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 8c, Stege Sekstenjorder, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Shelterne er være offentlig tilgængelig
- Shelterne skal fjernes, såfremt den ikke længere er en del af Naturbaserne.
- Shelterne skal fjerens, såfremt bevoksningen omkring bliver fjernet. - Shelternes brug må ikke være afhængig af tilkøb af ekstra ydelser.
- Shelterne skal etableres i mørke naturfarver.
- Informationsskiltet skal placeres i tilknytning til shelterne.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02943.

Naturbase ved Hotel Stege Nor.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler