Dispensation til sauna, bord- og bænkesæt og tre mindre bænke

Publiceret 04-06-2020

Dispensation til sauna, bord- og bænkesæt og tre mindre bænke inden
for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Grøftekanten 30, 4583 Sjællands Odde,
matr. 9k, Yderby By, Odden, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01640

Dispensation til sauna bord- og bænkesæt og tre mindre bænke.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler