Dispensation til renovering af vandledning ved Skagen by i Frederikshavn Kommune

Publiceret 25-06-2020

Dispensation til renovering af vandledning ved Skagen by inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 331a, Skagen bygrunde, Østre Strandvej 110, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af vandledning.

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Terrænet retableres umiddelbart efter anlæggene er etableret.
  • Evt. overskydende jord/materiale køres bort til en placering uden for strandbeskyttelseslinjen 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01951.

Afgørelse om dispensation til renovering af vandledning i Skagen By.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler