Dispensation til opstilling af telt i uge 31 2020 i Bornholms Regionskommune

Publiceret 17-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af telt i uge 31 2020 på Cirkuspladsen Strandvejen 2A, matr.369u, Allinge-Sandvig Markjorder, Allinge, 3770 Allinge, Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opstilling af telt som ansøgt i uge 31 (søndag den 25/7 til søndag den 2/8) med henblik på afholdelse af cirkusskole.

Det stilles som vilkår, at pladsen efterlades ryddet.

Ved spørgsmål eller bemærkinger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/01794.

Dispensation til opstilling af telt.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent