Dispensation til opstilling af redningskrans i Sønderborg Kommune

Publiceret 24-06-2020

Dispensation til opstilling af redningskrans inden for strandbeskyttelseslinjen ved parkeringspladsen på ejendommen matr. nr. 7000f, Holm, Nordborg i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af redningskrans som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01890.

Dispensation til redningskrans.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler