Dispensation til opsætning af telte, toiletvogn og målportal til ultraløb ”Endure Trail”

Publiceret 03-06-2020

Dispensation til opsætning af telte, toiletvogn og målportal til ultraløb ”Endure Trail” inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34a, Bjergene, Fårevejle, Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af telte, toiletvogn og målportal til ultraløb ”Endure Trail” fra den 14. august til den 16. august 2020 som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01785.

Dispensation Endure Trail.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler