Dispensation til ophævelse af sommerhus-deklaration I Bornholms Regionskommune

Publiceret 22-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ophævelse af sommerhus-deklaration på matr.1d, Strandmarken, Hasle Jorder, Levkavej 6, 3790 Hasle, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til at boligens status ændres i BBR til helårsbolig/flexbolig.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02016

Dispensation til ophævelse af sommerhus-deklaration I Bornholms Regionskommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent