Dispensation til opførelse af toiletbygning ved Hjarbæk Strand i Viborg Kommune

Publiceret 10-06-2020

Dispensation til opførelse af toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 12n Hjarbæk By, Vorde, Strandvejen 19, Hjarbæk Strand, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af toiletbygning som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01396.

Dispensation til offentlig toiletbygning.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler