Dispensation til opførelse af ny helårsbolig, Kruså

Publiceret 08-06-2020

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny helårsbolig til erstatning for eksisterende på matr.686, Kollund, Bov, Fjordvejen 49A, Sønderhav, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til genopførelse af bolig, garage samt en mindre hævet terrasse som ansøgt og som beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00283.

Afgørelse opførelse af ny helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent