Dispensation til opførelse af ny beboelse i Hedensted Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny beboelse på matr.15b, Glud by, Glud, Søborgvej 8, 7130 Juelsminde ,Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 1 og 11, jf. § 15, til opførelse af bebyggelsen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02056

Dispensation til opførelse af ny beboelse i Hedensted Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent