Dispensation til offentligt toilet på Lyø i Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 10-06-2020

Dispensation til offentligt toilet inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16d, Lyø, Faaborg Jorder, Vestensvej 19, Klokkestenen, 5601 Lyø, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, etablering af offentligt toilet som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01310.

Dispensation til toiletbygning - Lyø.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler