Dispensation til midlertidige kunstprojekter

Publiceret 09-06-2020

Dispensation til midlertidige kunstprojekter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 84f Augustenborg, Palævej 12, 6440 Augustenborg, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de tre midlertidige kunstprojekter:

  • ”Trækfugle” - august-oktober 2020
  • ”Refleksioner” - juni-september 2021
  • ”Keramiske krukker” - april-oktober 2021

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Kunstprojektet ”Trækfugle” må opstilles fra. 1. august 2020 til 31. oktober 2020
  • Kunstprojektet ”Refleksioner” må opstilles fra 1. juni 2021 til 30. september 2021
  • Kunstprojektet ”Keramiske krukker” må opstilles fra 1. april 2021 til 31. oktober 2021
  • At kunstværkerne bliver fjernet og området reetableret senest 2 uger efter endt udstillingsperiode.
  • At kunstværket udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med placering som anført i vedlagt kortbilag
  • At alle tilførte materialer vil blive fjernet, hvis et kunstværk bliver beskadiget.

Dispensation til midlertidige kunstprojekter.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig