Dispensation til midlertidig placering af skilt og pælemarkering i Stevns Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidig placering af skilt og pælemarkering på matr.3v, Højerup By, Højerup, Højerup Bygade 26, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af midlertidig skiltning og pælemarkering indtil udgangen af september 2020 som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01949

Dispensation til midlertidig placering af skilt og pælemarkering i Stevns Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent