Dispensation til midlertidig opstilling af en campingvogn i Stevns Kommune

Publiceret 16-06-2020

Dispensation til midlertidig opstilling af en campingvogn inden for strandbeskyttelseslinjen til formidlingsaktiviteter

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01975

Dispensation til midlertidig opstilling af en campingvogn

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler