Dispensation til indretning af iskiosk i eksisterende bygning i Stevns Kommune

Publiceret 24-06-2020

Dispensation til indretning af iskiosk i eksisterende bygning indenfor strandbeskyttelseslinjen på Boesdalsvej 19 i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af iskiosk, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01933.

Dispensation til indretning af iskiosk i Stevns Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent