Dispensation til hævet terrasse med gelænder i Kalundborg Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation til at opføre en
terrasse med gelænder inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 10k, Bastrup By, Årby i Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03445

Dispensation til hævet terrasse med gelænder i Kalundborg Kommune.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler