Dispensation til genplantning af hegn samt vurdering af omfang af have

Publiceret 03-06-2020

Dispensation til genplantning af hegn samt vurdering af omfang af have på matr. nr. 49 Lundby By, Landet beliggende Tørvemosevej 19 i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genplantning af levende hegn bestående af løvfældende træer og buske. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01773

Dispensation til genplantning af hegn samt vurdering af omfang af have.

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent