Dispensation til genopførelse af bolig og udhus i Vejle Kommune

Publiceret 22-06-2020

Dispensation til genopførelse af bolig og udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7o Brejning By, Gauerslund beliggende Brejning Strand 23 i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bolig og udhus, som ansøgt og jævnfør redegørelse i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02055

Dispensation til genopførelse af bolig og udhus på Brejning Strand 23 i Vejle Kommune.

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent