Dispensation til genopførelse af badehus i Ærø Kommune

Publiceret 17-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af badehus beliggende Egehovedskoven, Nederste Midtmarksvej - badehus nr. 32 - matr.215a Gudsgave, Marstal - Ærø Kommunen

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af nyt badehus som ansøgt.

Etablering af hems til opbevaring forudsætter Ærø Kommunes accept i forhold til lokalplanen for området.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03158.

Dispensation genopførelse af badehus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler