Dispensation til friluftsfaciliteter

Publiceret 04-06-2020

Dispensation til friluftsfaciliteter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 21bg Klakring, Klakring, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af gyngestativ, vippe, volleyball-bane, krolf-bane samt skur på matr. nr. 21bg Klakring, Klakring.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af gyngestativ og vippe samt opstilling af 2 borde/bænkesæt og en bålplads/grillplads på matr. nr. 21bg Klakring, Klakring.

Dispensationerne gives på følgende vilkår:
1. Gyngestativ og vippe kan udskiftes med tilsvarende legeredskaber af omtrent samme dimensioner og med samme placering som det gyngestativ og den vippe, der står på stedet i dag.
2. Borde/bænkesæt og bålplads/grillplads skal placeres tilbagetrukket på arealet væk fra kysten, dog under hensyntagen til naboerne til matr. nr. 21bg Klakring, Klakring.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02930.

Dispensation til friluftsfaciliteter.pdf

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler