Dispensation til etablering af minirensningsanlæg

Publiceret 18-06-2020

Dispensation til etablering af minirensningsanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 182c Østermarie, Randkløvevej 42, 3751 Østermarie i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af minirensningsanlæg som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Eventuelt overskydende materiale skal køres bort til en placering udenfor strandbeskyttelseslinjen
  • Arealerne, der berøres af anlægsarbejdet, skal retableres straks efter arbejdets afslutning

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02631.

Dispensation til minirenseanlæg.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler