Dispensation til etablering af mindre anlæg i Hundigeparken

Publiceret 02-06-2020

Dispensation til etablering af mindre anlæg i Hundigeparken inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3d og 42a, Hundige By, Kildebrønde, i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til de mindre anlæg som ansøgt, der er beskrevet i afsnittet ”Redegørelse for sagen”.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02773

Dispensation til etablering af mindre anlæg i Hundigeparken

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler