Dispensation til etablering af anlæg ved kloakering v. Stibjergvej i sommerhusområde i Slagelse Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation til etablering af anlæg ved kloakering v. Stibjergvej i sommerhusområde - matr. 9c, 9av, 9g, 9s, 9r, 15b og 7000s Svenstrup By, Tårnborg og matr.7000ao Tårnborg Hgd.m, Korsør Jorder. Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte anlæg som beskrevet. Det bemærkes, at dispensationen er betinget af frivillig aftale eller ekspropriation af de nødvendige arealer for anlæggets etablering.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02165

Dispensation til etablering af anlæg ved kloakering v. Stibjergvej i sommerhusområde i Slagelse Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent