Dispensation til etablering af 3 affaldsstationer i sommerhusområde i Kerteminde Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 3 affaldsstationer i sommerhusområde ved matr.1p Broløkke Hgd., Viby, Hindsholmvej, 5300 Kerteminde - Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af affaldsstationerne/containergårde som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02145

Dispensation til etablering af 3 affaldsstationer i sommerhusområde i Kerteminde Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent