Dispensation til dræn og 2 dæksler i kørespor i Vordingborg kommune

Publiceret 11-06-2020

Dispensation til dræn og 2 dæksler i kørespor inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.3o, Skaverup By,Sværdborg, Rødbenvej, 4760 Vordingborg i Vordingborg kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1 , jf. § 15, til etablering af dræn og 2 dæksler i kørespor til digelagets pumpestation.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00902.

Dispensation til dræn og 2 dæksler i kørespor i Vordingborg kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler