Dispensation til dæksel og teknikskab i Kalundborg Kommune

Publiceret 16-06-2020

Dispensation til dæksel og teknikskab ved etablering af minirenseanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6az, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg, Mimersvej 37, Drøsselbjerg, 4200 Slagelse, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til dæksel og teknikskab som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Terrænet retableres umiddelbart efter anlægget er etableret
  • Evt. overskydende jord/materiale køres væk fra strandbeskyttelseslinjen

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01504.

Dispensation til dæksel og teknikskab.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler