Dispensation til bygningsændringer af helårshus samt etablering af terrasse i Vordingborg Kommune

Publiceret 11-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bygningsændringer af helårshus samt etablering af terrasse - matr.2b Bogø By, Bogø - Stenkildevej 9, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 1, jf. § 15, til opførelse af vindfang, bygningsændringer (vinduespartier mv. som ansøgt) samt anlæg af en terrasse på 50 m² i tilknytning til den eksisterende bolig.

Kystdirektoratet stiller som vilkår, at det samlede terrasseareal ved en udvidelse af boligen jf. de tidligere meddelte dispensationer, ikke må overstige 85 m² jf. dispensationen af 21. januar 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01876.

Dispensation bygningsændringer.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent