Dispensation til bibehold af sanselegeplads/udstilling i Frederikssund Kommune

Publiceret 15-06-2020

Dispensation til bibehold af sanselegeplads/udstilling indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 16a Gerlev By, Gerlev i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibehold af sanselegeplads, som ansøgt og jf. redegørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02488.

Dispensation til bibehold af sanselegeplads_udstilling i Frederikssund Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent