Dispensation til bådrampe til brug for inspektionsjolle i Fredericia kommune

Publiceret 22-06-2020

Dispensation til bådrampe til brug for inspektionsjolle ved Lillebæltsbroen inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. Nr. 174c, Erritsø By, Erritsø i Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere en bådrampe som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02657.

Dispensation til bådrampe inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler