Dispensation til at opsætte 3 bænke i Kalundborg Kommune

Publiceret 25-06-2020

Dispensation til at opsætte 3 bænke inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 24aa, Svallerup By, Svallerup i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03232.

Dispensation til at opsætte 3 bænke inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler