Dispensation til at lave ændringer i facade på helårshus

Publiceret 02-06-2020

Dispensation til at lave ændringer i facade på helårshus inden for
strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til at lave ændringer som beskrevet i redegørelsen i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01327

Dispensation til at lave ændringer i facade på helårshus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler