Dispensation til at inddrage dele af en stald til bolig og til ændringer i facaden på helårshus

Publiceret 04-06-2020

Dispensation til at inddrage dele af en stald til bolig og til ændringer i facaden på helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen på Ydøvej 26, 4900 Nakskov, matr.7a, Ydø, Kappel, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 jf. § 15, til at udvide boligarealet op til 250 kvm og til at foretage ændringer i facaden som ansøgt

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01452

Dispensation til at inddrage dele af en stald til bolig og til ændringer i facaden på helårshus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler