Dispensation til at genopføre sommerhus

Publiceret 09-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at genopføre sommerhus på matr.83c, Andkær By, Gauerslund, Solskinsvej 110, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus, nyt udhus samt retablering af to terrasser jf. beskrivelsen i afsnittet om afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01029.

Dispensation til genopførsel af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent