Dispensation til at genopføre og udvide et skur og til at etablere træterrasse ved sommerhus i Middelfart Kommune

Publiceret 24-06-2020

Dispensation til at genopføre og udvide et skur og til at etablere træterrasse ved sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.26g, Båring Mark, Båring, Mørkesgyden 1a, 5466 Asperup i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 9 og § 65 b, stk. 1, jf. § 15, til skuret og terrassen som ansøgt. Se redegørelsen i afgørelsen for detaljer.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01788.

Dispensation til at genopføre og udvide et skur og til at etablere træterrasse ved sommerhus.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler