Dispensation til arealoverførsel af udlæg til cykelsti i Thisted Kommune

Publiceret 17-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel af udlæg til cykelsti, matr.3f, Fårtoft By, Thisted, Fårtoftvej 234, 7700 Thisted, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel af udlæg til cykelsti som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01764.

Dispensation til arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent