Dispensation til afholdelse af Vejrhøj Familietrail 5. september 2020

Publiceret 04-06-2020

Dispensation til afholdelse af Vejrhøj Familietrail 5. september 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34a Bjergene, Fårevejle, Vindekilde strandvej 21B, 4540 Fårevejle, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af telte, toiletvogn, hoppeborg og målportaler i forbindelse med afholdelse af Vejrhøj Familietrail den 5. september 2020.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er gældende den 4.-5. september 2020
  • Arealerne efter arrangementet fremstår ryddeligt som før ibrugtagning

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01800

Dispensation til Vejrhøj Familieløb.pdf

 

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler