Dispensation til affaldsbeholdere i Sønderborg Kommune

Publiceret 29-06-2020

Dispensation til affaldsbeholdere inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1259, Broager Ejerlav, Broager, Vemmingbundstrandvej 35, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til nedgravede affaldsbeholdere som erstatning for eksisterende
beholdere.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00587.

Dispensation til affaldsbeholdere i Sønderborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler