Dispensation til ændring af tagkonstruktion på bolig, Bogø

Publiceret 08-06-2020

Dispensation til ændring af tagkonstruktion på bolig indenfor strandbeskyttelseslinjen på Vesterskovvej 47, Bogø i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at ændre tagkonstruktionen og etablere vinduer i gavlene, som ansøgt og jævnfør tegninger i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01840.

Dispensation til ændring af tagkonstruktion, Vesterskovvej 47, Bogø

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent