Dispensation anlæggelse af træfortov på stranden, samt til bevarelse af stentrappe med etablering af gelænder og til placering af legeredskaber i Rudersdal Kommune

Publiceret 12-06-2020

Afgørelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr.2e, Vedbæk By, Vedbæk, Vedbæk Strandvej, Vedbæk i Rudersdal Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6 jf. § 15, stk. 1, til kommunens anlæggelse af træfortov på stranden fra p-plads til badebro for at lette offentlighedens og badegæsters adgang til stranden og badebroen, samt til bevarelse af stentrappe med etablering af gelænder og til placering af legeredskaber.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/00005.

Afgørelse - Rudersdal Kommune.pdf

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler